top of page

Reizen als een Pro!

Amsterdam groeit snel qua bezoekers én inwoners. De verwachting is dat het aantal dagelijkse verplaatsingen in de stad in 2030 met 20 tot 40% zal toenemen. Als we ons hetzelfde blijven verplaatsen als nu, leidt dat tot opstoppingen, extra belasting van het milieu, logistieke problemen, drukte en uiteindelijk afname van de leefkwaliteit in de stad.

Daarnaast heersen in diverse maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs, zorg en kinderopvang personeelstekorten. Amsterdam wil een aantrekkelijke stad blijven voor publieke professionals, waarbij mobiliteit een grote rol speelt. 

Reizen als een Pro! is een initiatief vanuit Dumoco voor alle publieke professionals werkzaam in Amsterdam. Met dit initiatief wil Dumoco zorgmedewerkers en leerkrachten uitdagen ander reisgedrag te overwegen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door publieke professionals te voorzien van een Persoonlijk Reisadvies. Ook krijgen zij de mogelijkheid twee maanden lang gebruik te maken van het Probeeraanbod. De ervaringen worden vervolgens gebruikt om te bepalen in welke alternatieve mobiliteitsconcepten Dumoco  in de toekomst wil investeren om pendelende publieke professionals beter van dienst te zijn. 

Hieronder is weergegeven welke fases een deelnemer kan doorlopen tijdens het onderzoek en het eventuele vervolg daarvan in de vorm van een Persoonlijk Reisadvies en/of een Probeeraanbod. 

Fase 1: Bewustwording

Onbewust - onbekwaam

Tijdens deze fase word je aan het denken gezet over je huidige reisgedrag. Vragen die je daarbij op gang kunnen helpen zijn: 

  • Waarom reis ik eigenlijk zoals ik nu reis?

  • Welke ongemakken ervaar ik momenteel?

  • Wat zijn de effecten van mijn huidige reisgedrag?

Fase 2: Informeren

Bewust - onbekwaam

 

Je bent bekend met je huidige manier van reizen, maar met Reizen als een Pro! word je uitgedaagd tot nieuw reisgedrag. Dit nieuwe reisgedrag roept vragen op.

Middels een Persoonlijk Reisadvies helpen we jou vooraf op weg en tijdens jouw reis zijn wij bereikbaar voor hulp.

Fase 3: Leren

Bewust - bekwaam

In de derde fase helpen we jou om de nieuwe vervoersdiensten te gebruiken, teleurstellingen te voorkomen en eventuele tegenslagen te overwinnen.

Middels het Probeeraanbod kan je werkelijk van start met de nieuwe manier van reizen.

Fase 4: Nieuw reisgedrag

Onbewust - bekwaam

In deze fase is het van belang dat Dumoco in gesprek gaat met werkgevers. Op die manier kunnen er voorwaarden gecreëerd worden waardoor publieke professionals het nieuwe reizen als vanzelfsprekend gaan ervaren. 

bottom of page